وب سایت من

تاریخ: 08 December 2013

اطلاعیه پنجم عمره مفرده حج و زیارت استان گیلان

اطلاعیه پنجم عمره مفرده حج و زیارت استان گیلان

پیرو اطلاعیه های قبلی این مدیریت برای دعوت از دارندگان اسناد عمره اولویت های 1 تا 300 بانک ملت ثبت نامی سال 87 و بانک ملی تا 86/01/05 و اولویت های 301 تا 400 بانک ملت و ملی ثبت نامی سال 90 اکنون بدلیل ظرفیت خالی در برخی از کاروان های استان ضمن دعوت مجدد از اولویت های فوق-الاشاره، از دارندگان اسناد عمره 401 تا 600 بانک ملت و بانک ملی درخواست می شود تا از روز دوشنبه مورخ 92/09/18 از ساعت 8 صبح به کاروان های دارای ظرفیت خالی 92/10/07 الی 92/10/27 مراجعه و ثبت نام نمایند.
تذکر : همراه داشتن گذرنامه دارای اعتبار در پروازهای فوق، الزامی است .
بدیهی است با تکمیل ظرفیت کاروان های92/10/07 الی 92/10/27
پذیرش اولویت های 331 تا 600 مجوزی ندارد.

                                                                                                                                         مدیریت حج و زیارت استان گیلان