وب سایت من

تاریخ: 16 April 2014

تأسیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی حج و زیارت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، در این دیدار طرفین در راستای توسعه همکاری علمی و آموزشی به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به زائران اماکن مقدسه به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

بر اساس این گزارش، در این نشست صمیمی که معاونان و مسئولین آموزش و مطالعات سازمان حج و زیارت نیز حضور داشتند، با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه آموزش های مهارتی و کاربردی به کارگزاران حج و زیارت و همچنین لزوم یکپارچگی آموزش کراگزاران در حوزه سفرهای زیارتی تصمیم بر آن شد تا با موافقت در تأسیس و راه اندازی موسسه آموزش عالی مستقل ، کلیه آموزش های مرتبط با سفرهای زیارتی در حوزه اجرایی و دینی در آن موسسه آموزشی انجام گیرد.

گفتنی است از دیرباز سازمان حج و زیارت برای سازماندهی و سامانبخشی به امر آموزش کارگزاران زیارتی موضوع تأسیس و راه‌اندازی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مستقل را دنبال می کرد که امیدواریم در سالی که مقوله فرهنگ از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری است ، این تصمیم عملیاتی گردد.