وب سایت من

تاریخ: 24 April 2018

بررسي مشكلات شركت حمل و نقل طرف قرارداد

صبح روز گذشته مورخ 3 اردیبهشت ماه 1397 جلسه ای مشترک با حضور مدیر حج و زیارت استان و نماینده بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت گیلان با اعضای هیئت مدیره شرکت مرکزی برگزاری گردید.

در این جلسه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مرکزی ضمن تبریک انتصاب نماینده بعثه مقام معظم رهبری، موارد و مشکلات خود را به ایشان منعکس نمودند.

 در بخش دوم جلسه به بررسی مشکلات حمل و نقل با حضور شرکت طرف قرارداد پرداخت شد. حسن فعال در این بخش ضمن انعکاس کلیه مشکلات موجود، خواستار رفع فوری آن توسط شرکت طرف قراداد شده تا موجبات رضایتمندی زائرین فراهم گردد.