وب سایت من

تاریخ: 19 May 2018

سفرهای ارزان قيمت عتبات از نيمه دوم خرداد اجرایی می شود

مرتضی آقایی اظهار كرد: در راستای افزایش اعزام زائران در قالب سفرهای ارزان قیمت به عتبات طرح های مختلفی در دوره های مختلف اجرا می‌شود.

وی در ادامه تصریح كرد: طرح «موكب» در ماه مبارك رمضان و در ادامه كاروان های «ابرار»، برای ثبت نام و نام‌نویسی از مشتاقان سفر به عتبات عالیات در قالب سفرهای ارزان قیمت اجرا می شود.

مدیركل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خاطرنشان كرد: ارائه خدمات در اجرای طرح «موكب» و اعزام زائران به عتبات عالیات به صورت استاندارد انجام خواهد شد و عملكرد كاروان‌ها از طرف سازمان حج و زیارت نظارت می شود.

آقایی در ادامه یادآور شد: در اجرای طرح «موكب» هزینه سفر هر یك از زائران از 800 تا 900 هزار تومان متغیر خواهد بود و در راستای اعزام زائران در قالب سفرهای ارزان قیمت اجرا خواهد شد.

وی اضافه كرد: اجرای طرح «موكب» از نیمه دوم خرداد ماه و همزمان با نیمه دوم ماه مبارك رمضان آغاز خواهد شد و بر اساس پیش بینی های اولیه، در مرحله اول اجرای آن روزانه حدود 500 زائر به عتبات عالیات اعزام می‌شوند و به تدریج این ظرفیت را افزایش خواهیم داد.

استمرار سفرهای ارزان قیمت عتبات

مدیركل عتبات سازمان حج و زیارت تاكید كرد: طرح «موكب» پس از ماه مبارك رمضان نیز استمرار خواهد داشت و بر اساس برنامه ریزی های سازمان حج و زیارت محدودیتی در ثبت نام و اعزام زائران در قالب سفرهای ارزان قیمت وجود نخواهد داشت.

آقایی در پایان خاطرنشان كرد: همه سفرهایی كه در قالب سفرهای ازران قیمت با مدیریت دفاتر مجاز سازمان حج و زیارت برگزار می شوند، از ایمنی و استاندارد مورد نیاز در امور مختلف همچون هتل، ویزا و سایر موارد برخوردار هستند.