وب سایت من

تاریخ: 26 June 2018

برگزاری جلسه مدیر حج و زیارت استان با اعضای شرکت مرکزی استان گیلان

صبح امروز مورخ 5 تیرماه 1397 جلسه مدیر حج و زیارت استان با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان برگزار گردید.

در این جلسه در سه محور بحث و گفتگو گردید، محور اول در مورد شرکت طرف قرارداد حمل و نقل استان مواردی مطرح گردید که مقرر شد شرکت مرکزی گزارشات و موضوعات مطرح درخصوص شرکت ها را جمع بندی نموده تا در هفته های آتی نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل جدید اقدام گردد.

محور دوم در خصوص دفتر کنسولی اربعین حسینی (ع) سال جاری بود که مقرر گردید با توجه به ابراز تمایل مالک ساختمان قبلی، چگونگی استفاده از ساختمان مذکور در اربعین حسینی (ع) سال جاری جهت استفاده دفتر موقت کنسولی مورد ارزیابی قرار گیرد.

محور سوم نیز در مورد اجاره هتل های عتبات استانی بوده که مقرر گردید ساز و کار اجرایی جهت انجام اجاره هتل های عراق پیش بینی گردد ضمناً مدیر عامل شرکت مرکزی به همراه برخی اعضا هیئت مدیره جهت بررسی بیشتر موضوع به استانهایی که این طرح را انجام داده اند سفر نموده و از نزدیک با سیر مراحل آن بیشتر آشنا شوند.