وب سایت من

تاریخ: 26 April 2019

آزمون متقاضیان معاونت آموزشی 98 عتبات عالیات در استان برگزار شد

آزمون معاونت آموزشی 98 عتبات عالیات در استان با تعداد 103 نفر ثبت نامی واجد شرایط در محل بلوار آزادی، دبیرستان پک نور راس ساعت 16 امروز برگزار شد. متقاضیان در این آزمون به 100 سوال در موضوعات احکام اولیه و عمومی، اطلاعات عمومی، زبان عربی، هوش و استعداد تحصیلی و رایانه در مدت 100 دقیقه پاسخ دادند.

متقاضیان پس از موفقیت در آزمون، مصاحبه و آموزش، یک سفر بعنوان معاون آموزشی و با پرداخت هزینه در یکی از کاروان ها اعزام و در صورت عملکرد قابل قبول در لیست مدیران راهنمای عتبات قرار خواهند گرفت تا بتوانند با هماهنگی دفاتر زیارتی بعنوان مدیر کاروان عتبات اعزام گردند.