وب سایت من

تاریخ: 05 October 2019

فراخوان کارگزاران متقاضی معاونت آموزشی کاروان های عتبات عالیات عراق

به منظور شناسایی آندسته از افرادی که سابقه قبلی کارگزاری حج یا عمره را داشته و متقاضی ورود به عرصه خدمت گذاری عتبات عالیات عراق هستند؛ فراخوان تحت عنوان "کارگزاران متقاضی معاونت آموزشی کاروان های عتبات عالیات عراق" کارسازی گردیده است.

واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 30‏/7‏/98 در فراخوان یادشده ثبت نام و نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

پس از اتمام زمان فراخوان، مصاحبه برای احراز توانمندی متقاضیان و همچنین احراز سلامت جسمانی برابر دستورالعمل قبلی ابلاغی انجام و در صورت تایید، اسامی متقاضیان برای واحد آموزش ارسال خواهد شد.

پس از طی موفقیت آمیز دوره آموزشی، هر یک از متقاضیان می بایست با هزینه شخصی یک سفر بعنوان معاون آموزشی اعزام و در صورت تایید عملکرد مجاز به تصدی مدیریت کاروان عتبات عالیات عراق خواهند بود.

 

کارگزاران متقاضی معاونت آموزشی کاروان های عتبات عالیات عراق (افراد دارای سابقه اجرایی حج یا عمره)