شنبه 16 مهر 1401
EN

منابع آزمون معاون آموزشی عتبات عالیات 1398

منابع آزمون معاون آموزشی عتبات عالیات 1398

سرفصل های آزمون کتبی:

 

سرفصل های آزمون کتبی

ضریب

توضیحات

منبع

رایانه، آشنایی با ICDL.

یک

-

منبع آزاد

احکام اولیه و عمومی

دو

-

کتاب احکام دین مطابق با فتاوای مراجع بزرگ از آقای فلاح زاده

اطلاعات عمومی

یک

اصول عقاید، مبانی سیاسی اسلام، مبانی عمومی مدیریت، تاریخ اسلام، جایگاه زیارت در اسلام

منبع آزاد

زبان عربی

دو

-

الحوارات 1

الحوارات 2

هوش و استعداد تحصیلی

یک

-

منبع آزاد

 تاریخ آزمون: روز جمعه 1398/02/06