چهارشنبه 06 مرداد 1400
EN

شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات الکترونیکی مدیریت حج و زیارت استان گیلان
شناسنامه خدمات الکترونیکی مدیریت حج و زیارت استان گیلان

ردیف

عنوان خدمت و کد خدمت

عنوان زیر خدمت ها

کد زیر خدمت

بستر ارائه خدمت

1

ثبت نام و ودیعه گذاری حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (17041325000)

1- انتقال سند ودیعه گذاری حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

17041325103

       

 حج تمتع      عمره مفرده

2- ابطال سند ودیعه گذاری حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

17041325104

2

ثبت تقاضای تشرف به مقاصد زیارتی (17041326000)

1-اخذ ویزا روادید زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

10011326100

       

 حج تمتع      عتبات عالیات

2-ثبت نام زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات در کاروان های زیارتی

12031326101

       

 حج تمتع      عتبات عالیات

3

ارائه خدمات اعزام کاروانهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (17041327000)

1-صدور مجوز صدور بلیت زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

17041327100

2-ارائه صورتجلسه اعزام زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

17041327101

4

ارائه خدمات مرتبط با اعزام کارگزاران زیارتی (13011328000)

1-صدور حکم کارگزاران زیارتی

13011328100

2-بررسی صلاحیت کارگزاران زیارتی

13011328101

3-امتیازبندی دفاتر کارگزاری زیارتی

13011328102

4-صدور مجوز فعالیت دفتر زیارتی

13011328103

5-تمدید مجوز فعالیت دفتر زیارتی

13011328104

6-اعزام کارگزاران زیارتی

13011328105

7- آموزش کارگزاران زیارتی

13011328106

5

ارائه خدمات حمل و نقل حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (13051329000)

1- ارائه خدمات حمل و نقل زمینی زائران عتبات عالیات در داخل ایران

13051329100

 

2- ارائه خدمات حمل و نقل هوایی زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

13051329101

 

6

پرداخت خسارت زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات (17042532000)

1- استرداد وجوه زائران منصرف یا خسارت دیده حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

17042532100

7

ارائه خدمات راهپیمایی اربعین (17042523000)

1- ارائه خدمات امداد و راهنمایی زائرین راهپیمایی اربعین

19092533100

 

2- ثبت نام زائرین در راهپیمایی اربعین

17042523101


 

تاریخ بروزرسانی: 1398.12.24